top of page
background.png

POGOJI STORITVE

 

 

1. SPLOŠNO / PODROČJE UPORABE

1.1. Za sklepanje pogodb za blago iz spletne trgovine Mag.a Zala Pušnik (v nadaljevanju DWRG) na www.zala-hebamme.at veljajo naslednji Splošni pogoji (v nadaljnjem besedilu: GTC). Če stranka vstopi v poslovni odnos z DWRG z uporabo spletnega mesta, sprejema te pogoje kot osnovo celotnega poslovnega odnosa.

 

1.2. Predpisi ali pogoji, ki se razlikujejo od naslednjih pogojev, ne veljajo. DWRG zato izrecno nasprotuje vsem določbam ali pogojem, ki odstopajo od teh splošnih pogojev. Vsi hčerinski sporazumi zahtevajo izrecno pisno potrditev DWRG, da sprejme te hčerinske sporazume.

 

2. NAROČILO / SKLEP POGODBE

2.1. Ponudba izdelkov, ki jih ponuja spletna trgovina DWRG (www.zala-hebamme.at), je zgolj povabilo ali prošnja za stranko in ponudba DWRG za nakup blaga, ponujenega v spletni trgovini, za tiste, ki so navedeni v pogojih in pogojih spletne trgovine. predložiti na podlagi teh pogojev.

 

2.2. Vse navedene cene so v evrih in vključujejo zakonsko določen prometni davek, ne pa tudi stroškov pošiljanja pošiljk znotraj in zunaj EU. (glej točko 3).

 

2.3. Predstavitev izdelkov v spletni trgovini ne predstavlja pravno zavezujoče ponudbe DWRG, temveč le nezavezujoč katalog ponudbe blaga, razstavljenega v spletni trgovini.

 

2.4 S klikom na gumb "NAROČI S PLAČILOM" kupec odda zavezujočo ponudbo za nakup blaga v nakupovalni košarici in tako brez omejitev ali sprememb sprejme DWRG-jeve pogoje.

 

2.5. Po zaključku postopka naročila kupec prejme potrdilo o prejemu naročila. Ta potrditev naročila se običajno pošlje po e-pošti takoj po postopku naročila. Ta potrditev naročila predstavlja le dokumentacijo postopka naročila in zato še ne pomeni, da DWRG sprejme kakršno koli zavezujočo ponudbo, ki nam jo je dal kupec.

 

2.6. Pogodba se sklene samo z našo izrecno izjavo o prevzemu, ki jo pošljemo v ločenem e-poštnem sporočilu ali neposredno s pošiljanjem blaga v določenih dneh (datum odpreme blaga ladjarju) na naslov za dostavo, ki ste ga navedli. .

 

2.7. Če blago, ki ste ga naročili, ni na voljo v kratkem času v času vašega zavezujočega naročila, vas bomo o tem obvestili po e-pošti. Če je blago trajno na voljo, za naročeno blago ne bo sklenjena pogodba, o čemer vas bomo obvestili tudi po elektronski pošti.

 

2.8. DWRG si zlasti pridržuje pravico, da ponudbe ne sprejme, če izdelek ni na voljo, če niste plačali računov brez dovoljenja zaradi prejšnjih pošiljk, če preverjanje kreditne kartice ni bilo uspešno zaključeno ali če obstajajo drugi upravičeni dvomi o vaši kreditni sposobnosti.

 

2.9. Če DWRG naročila ne more izpolniti, boste o tem obveščeni v najkrajšem možnem času.

 

2.10. Naročila sprejemamo samo v količinah, ki so običajne v gospodinjstvih.

 

2.11. Blago, predstavljeno na spletni strani www.zala-hebamme.at, je bilo digitalno fotografirano. Med predstavitvijo blaga v spletnem katalogu in dejansko lahko pride do rahlih odstopanj; taka odstopanja ne pomenijo napake v naročenem blagu in zato imetniku ne dajo pravice do uveljavljanja garancijskih zahtevkov.

 

2.12. Na tem mestu želimo poudariti, da podatke o vašem naročilu shranimo (glejte tudi točko 10. Zaščita podatkov).

 

2.13. Podatke, ki jih posredujete med postopkom naročanja, ste dolžni vnesti popolnoma in resnično.

 

3. DOSTAVA / DOSTAVA / TVEGANJE

3.1. Če ni drugače dogovorjeno, bo dostava opravljena na naslov za dostavo, ki ga določi kupec. Dostava poteka pri različnih ponudnikih storitev pošiljanja, odvisno od države. Posamezne pogoje dostave in stroške dostave najdete v ustreznih podrobnih informacijah na informativni strani.

 

3.2. Če dostava kupcu ni mogoča, ker kupca ni mogoče najti na naslovu za dostavo, ki ga je navedel, čeprav je čas dostave kupcu napovedan v razumnem roku ali naslov za dostavo ni določen pravilno, kupec nosi stroške neuspešne dostave.

 

3.3. Kraj izvedbe je sedež DWRG.

 

3.4. DWRG ni odgovoren za zamude pri dobavi in ​​izvedbi zaradi višje sile. Dogodki višje sile upravičujejo DWRG, da preloži dostavo za čas ovire in razumnega zagonskega časa ali da v celoti ali delno odstopi od pogodbe zaradi še neizpolnjenega dela pogodbe. Stavke, naravne nesreče, blokade, prepovedi izvoza in uvoza ter druge državne intervencije so enakovredne višji sili, ne glede na to, ali se zgodijo v DWRG ali pri dobavitelju DWRG. Kupca moramo nemudoma obvestiti o dogodku višje sile, ki bo oviral skorajšnjo dostavo.

 

3.5. DWRG pošilja znotraj in zunaj EU, za kar so potrebni stroški pošiljanja.

 

3.6. Za naročila v EU in zunaj nje se pošiljka zaračuna kupcu posebej glede na ciljni naslov, težo in zavarovalno vsoto.

 

3.7. V zvezi s prenosom tveganja se za potrošnike uporablja člen 7b KschG:

 

Če DWRG blago pošlje, se nevarnost izgube ali poškodbe blaga prenese na kupca (potrošnika), takoj ko je blago dostavljeno kupcu (potrošniku) ali tretji osebi, ki ni prevoznik, ki ga je sam določil . Če pa je kupec (potrošnik) sam sklenil prevozno pogodbo, ne da bi uporabil eno od možnosti, ki jo predlaga DWRG, se tveganje prenese na prevoznika takoj, ko je blago predano. Če ni drugače dogovorjeno, kupec (potrošnik) pridobi lastništvo blaga hkrati s prenosom tveganja. Za podjetnike kot kupce dostava naročenega blaga poteka na tveganje naročnika in na ta način se nevarnost izgube ali poškodbe blaga ob predaji prenese na ladjarsko družbo.

 

3.8. Če blago ni vrnjeno v neponošenem in popolnem stanju, lahko DWRG od kupca zahteva odškodnino. Zaradi tega vas prosimo, da ne odstranjujete varnostnega pečata ob vračilu!

 

4. PLAČILO

4.1. Blago lahko plačate samo s kreditno kartico, PayPalom ali takojšnjim prenosom (Klarna).

 

4.2. Vse cene izdelkov DWRG so bruto cene, vključujejo avstrijski DDV in so prikazane v evrih. Cene veljajo v času naročila, vključno s prometnim davkom, plus vsi stroški pošiljanja do nadaljnjega.

 

4.3. Nakupna cena zapade takoj z naročilom.

 

4.4. Če kupec ne plača, ima DWRG pravico zaračunati zamudne obresti v višini 5% nad osnovno obrestno mero, ki jo je objavila Avstrijska narodna banka. Če je DWRG privzeto utrpel večjo škodo, lahko DWRG to uveljavi.

 

5. REZERVACIJA NASLOVA

Blago ostane v lasti DWRG, dokler ni v celoti plačano.

 

6. GARANCIJA IN NAVODILA ZA UPORABO:

6.1 Zakonske določbe o garanciji veljajo za potrošnike, tako da DWRG zagotavlja jamstvo za napake, ki so že obstajale v času dobave v roku 2 let od dobave. Garancijski zahtevek je izključen v primeru nepravilne uporabe ali zunanje sile.

 

6.2. Zahtevki proti DWRG iz garancije proizvajalca, ki presega garancijske zahtevke, so izključeni, kolikor je to zakonsko dovoljeno. Kupec je upravičen le do zahtevkov proizvajalčeve garancije do proizvajalca, ki je garancijo obljubil.

 

6.3. Garancija ne velja za običajno obrabo ali obrabo zaradi uporabe.

 

6.4. Če je v kupljenem izdelku napaka, za katero je odgovoren DWRG, je družba DWRG po lastni presoji upravičena bodisi odpraviti napako bodisi dostaviti nadomestno. Če DWRG ni pripravljen ali sposoben odpraviti napake ali nadomestne dostave ali če se to odloži preko razumnega obdobja iz razlogov, za katere je odgovoren DWRG, ima kupec možnost, da po lastni izbiri odstopi od pogodbe ali zahteva ustrezno znižanje kupnine.

 

6.5. Če pride do garancijskega primera za izdelek, kupljen v spletni trgovini, lahko kupec blago pošlje nazaj na navedeni kontaktni naslov. Če se izkaže, da garancija ni napaka, si DWRG pridržuje pravico, da stranki zaračuna stroške.

 

6.6. Odškodnina za (napako) posledično škodo, pa tudi druga materialna škoda, finančna škoda in škoda za tretje osebe proti stranki, razen če gre za potrošniško transakcijo, je izključena.

 

6.7. Blago, kupljeno v spletni trgovini DWRG, je namenjeno izključno za predvideno uporabo. Upoštevajte navodila za pranje, priložena naročilu!

 

7. ODGOVORNOST / OBVESTILO O NAPAKIH

7.1 DWRG sprejema odgovornost le za naklep in hudo malomarnost, z izjemo poškodb življenja, okončin ali zdravja osebe. DWRG ne prevzema odgovornosti za finančne izgube v primeru lahke malomarnosti.

 

7.2 Če je nakup s strani kupca tudi transakcija podjetja v smislu oddelka 343 (2) Avstrijskega trgovinskega zakonika (UGB), je treba napake prijaviti v 10 dneh od dostave blaga kupcu. najpozneje v skladu z oddelkom 377 UGB, sicer zahtevki za garancijo (oddelki) 922 in dalje ABGB), odškodninski zahtevki zaradi same napake (člen 933a, odstavek 2 ABGB), pa tudi zaradi napake glede odsotnosti napak (§§ 871 f ABGB) ni več mogoče uveljavljati.

 

7.3. DWRG ne odgovarja za to, da so storitve, ki jih ponuja njegovo spletno mesto, dostopne brez prekinitve ali da so shranjeni podatki ohranjeni.

 

8. PRAVICA DO ODSTOPA (PRAVICA DO ODSTOPA) POTROŠNIKOV v smislu KSCHG

8.1 Za kupce, ki so potrošniki, veljajo posebne določbe Zakona o prodaji na daljavo in zunanjem poslovanju s spremembami (v nadaljevanju FAGG).

 

8.2 Potrošniki lahko brez navedbe razlogov odstopijo od pogodbe, sklenjene z DWRG, v 14 dneh. Pravica do odstopa ne velja za blago, ki je individualno izdelano ali drugače prilagojeno.

 

8.3 Karenca se začne z dnem, ko potrošnik ali tretja oseba, ki jo imenuje potrošnik, ki ni prevoznik, prevzame blago v posest ali če je potrošnik naročil več blaga v okviru enega naročila, ki se dostavijo ločeno na dan, ko potrošnik ali tretja oseba, ki jo imenuje potrošnik in ne deluje kot prevoznik, prevzame blago, ki je bilo dostavljeno zadnje, ali v primeru dostave blaga v več delnih pošiljkah na dan, ko potrošnik oz. tretja oseba, ki jo imenuje potrošnik, tretja oseba, ki ne deluje kot prevoznik, pridobi v lasti zadnjo delno pošiljko.

 

8.4 Za uveljavljanje pravice do odstopa nas morate obvestiti (Zala Pušnik, Kumpfgasse 10/6 9020 Celovec, 06605151832, demwunderraumhaben@gmx.at) o svoji odločitvi, da to storite z jasno izjavo (npr. S poslanim pismom po pošti ali e-pošti) Če želite preklicati pogodbo, obvestite.

 

8.5 Za izpolnitev roka za odpoved je dovolj, da pošljete sporočilo o uveljavljanju pravice do odpovedi, preden poteče rok za odpoved. Izjavo o preklicu je treba poslati na naslednji naslov / elektronski naslov

Zala Pušnik

Kumpfgasse 10/6 9020 Celovec

Avstrija

demwunderraumhaben@gmx.at

 

8.6 Če odstopite od te pogodbe, vam bomo poslali vsa plačila, ki smo jih prejeli od vas, vključno s stroški dostave (z izjemo dodatnih stroškov, ki izhajajo iz dejstva, da ste izbrali drugo vrsto dostave kot najcenejša standardna dostava ki smo jih izbrali), takoj in najpozneje v štirinajstih dneh od dneva, ko smo prejeli obvestilo o vaši odpovedi te pogodbe. Odplačilo pa lahko zavrnemo, dokler blaga ne dobimo nazaj v nepoškodovanem stanju. Za to odplačilo bomo uporabili enaka plačilna sredstva, kot ste jih uporabili za prvotno transakcijo, razen če je bilo z vami izrecno dogovorjeno kaj drugega; V tem primeru vam tega povračila ne bodo zaračunali.

 

8.7 Blago morate poslati takoj in v vsakem primeru najkasneje v štirinajstih dneh od dneva, ko ste nas obvestili o odpovedi te pogodbe, na naslov, ki ste ga poslali za odpoved

Zala Pušnik

Kumpfgasse 10/6 9020 Celovec

Avstrija

demwunderraumhaben@gmx.at

 

vrniti ali predati. Rok je izpolnjen, če blago pošljete pred potekom štirinajstih dni.

 

KONEC ODKLONA

 

8.8 Vi krijete neposredne stroške vračila blaga. Tveganje izgube in poškodbe blaga se na blago prenese samo po prevzemu blaga s strani Zale Pušnik, Kumpfgasse 10/6 9020 Celovec, 06605151832, demwunderraumhaben@gmx.at.

 

8.9. Vsako izgubo vrednosti blaga morate plačati, če je izguba vrednosti posledica ravnanja z blagom, ki ni potrebno za preverjanje narave, lastnosti in funkcionalnosti blaga. Če nam blaga ne vrnemo v neuporabljenem in prodajnem stanju ter v originalni embalaži z varnostnim pečatom, lahko zahtevamo nadomestilo za vrednost. Če prejete storitve ne morete vrniti v celoti ali delno ali samo v poslabšanem stanju, smo zato upravičeni do odškodnine od vas. Poleg tega se lahko izognete kakršni koli obveznosti plačila odškodnine za poslabšanje zaradi nameravane uporabe predmeta, če blaga ne uporabljate, kot da bi bili v vaši lasti, in se vzdržite vsega, kar bi lahko poslabšalo njegovo vrednost. Zaradi tega vas prosimo, da ne odstranjujete varnostnega pečata ob vračilu!

 

8.10. Kupec nima pravice do odstopa od blaga, katerega cena je odvisna od nihanj na finančnem trgu, na katerega DWRG nima vpliva in se lahko zgodi v odstopnem roku, pa tudi za blago, ki je izdelano po specifikacijah kupca ali je jasno prilagojeno osebnim potrebam. Torej, če je bilo blago spremenjeno ali izdelano za vas, vi kot potrošnik nimate pravice do odstopa v smislu FAGG.

 

8.11. Pogodbeni, naročniški in poslovni jezik je nemščina.

 

9. DWRGOVA PRAVICA DO UMIKA

9.1 Če stranka zamuja s plačilom, če stranka zamuja s plačilom ali če obstajajo drugi pomembni razlogi, ima DWRG pravico do odstopa od pogodbe.

 

9.2 V primeru neplačila s strani stranke je DWRG oproščen vseh nadaljnjih obveznosti glede izpolnitve in ima pravico zadržati neporavnane storitve ter zahtevati predplačilo ali ustrezno varščino.

 

9.3. Če stranka odstopi od pogodbe - ne da bi bila za to upravičena - ima DWRG možnost, da vztraja pri izpolnitvi pogodbe ali privoli v odpoved pogodbe.

 

10. POLITIKA ZASEBNOSTI

Prosimo, preberite našo politiko zasebnosti. Vsi podatki, ki jih zbiramo, se uporabljajo in obdelujejo izključno v okviru veljavne zakonodaje o varstvu podatkov v skladu z našimi predpisi o varstvu podatkov.

 

11. INFORMACIJSKE OBVEZNOSTI KUPCA

Kupec je dolžan ob naročilu posredovati resnične podatke. Če se spremenijo podatki o kupcu, zlasti ime, naslov, e-poštni naslov, telefonska številka, je kupec dolžan o spremembi takoj obvestiti DWRG s spremembo podatkov. Če kupec teh podatkov ne predloži ali če navede napačne podatke, zlasti napačen e-poštni naslov, lahko DWRG odstopi od pogodbe, če je pogodba sklenjena.

 

12. IZKLJUČITEV ODGOVORNOSTI ZA POVEZAVE TRETJIH OSEB

V kolikor strani DWRG vsebujejo povezave do drugih strani v internetu, DWRG izrecno izjavlja, da nima vpliva na obliko in vsebino povezanih strani. Zato se DWRG s tem izrecno distancira od vse vsebine vseh povezanih spletnih mest tretjih oseb in te vsebine ne sprejme kot svojo. Ta izjava velja za vse prikazane povezave in za vso vsebino strani, do katerih vodijo povezave.

 

13. VELJAVNA ZAKONODAJA / KRAJ JURISDIKCIJE / KLAVZULA O LETITVI

13.1. Avstrijsko materialno pravo naj bi se uporabljalo za vsa pravna razmerja med družbo DWRG in njenimi strankami brez izjeme, z izrecno izključitvijo pravil mednarodnega zasebnega prava in prodajnega prava ZN. Za potrošnike v smislu 5. člena EVÜ veljajo njihovi obvezni predpisi o varstvu potrošnikov, razen če so ustrezni avstrijski predpisi za potrošnika ugodnejši.

 

13.2. Za vse spore, ki izhajajo iz pogodbenega razmerja ali spore v zvezi s tem, je za kraj pristojnosti dogovorjeno izključno pristojno sodišče v Celovcu.

 

13.3. Če kupec nima splošnega kraja pristojnosti v Nemčiji, je po sklenitvi pogodbe preselil svoje prebivališče ali običajno prebivališče v tujino ali če njegovo prebivališče ali običajno prebivališče v času vložitve tožbe ni znano, potem Celovec je izključno pristojen za vse spore, ki izhajajo neposredno ali posredno iz pogodbenega razmerja.

 

13.4. Če ima kupec stalno prebivališče ali običajno prebivališče v Nemčiji ali če je zaposlen v Nemčiji, se lahko za tožbo zoper njega določi le pristojnost sodišča v skladu z odstavki 88, 89, 93, odstavek 2 in 104. odstavek 1 JN v katerem okrožju je prebivališče, običajno prebivališče ali kraj zaposlitve. To ne velja za pravne spore, ki so že nastali. Za vse pravne spore, ki izhajajo iz pogodbe, veljajo za pogodbeno razmerje tudi obvezne določbe potrošniškega prava v kraju stalnega prebivališča stranke.

 

13.5. Če so posamezne določbe splošnih pogojev po sklenitvi pogodbe neučinkovite ali neizvršljive ali postanejo neučinkovite ali neizvršljive, veljavnost in zavezujoča narava preostalih določb splošnih pogojev in pogodbe, sklenjene s kupcem na podlagi ostanejo nespremenjene. Neučinkovito ali neizvršljivo določbo nadomesti tista učinkovita in izvršljiva določba, ki se najbolj približa pravnim in ekonomskim ciljem Splošnih pogojev ali pogodbe, sklenjene s stranko na podlagi teh in ki jo pogodbene stranke zasledujejo z neučinkovito oz. neizvršljivo določbo imeti. To velja tudi v primeru, da se splošni splošni pogoji ali pogodba izkažeta za nepopolno.

bottom of page